Właściwości

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego (Dz.U. z 2006r. Nr 167 poz. 1191 z póz .zm).

Zakres właściwości miejscowej dla egzekucji z nieruchomości Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Łukasza Konrady obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim tj.:.

map

Powiat
ostrowski

  • Gmina i Miasto Raszków
  • Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
  • Gmina Ostrów Wlkp
  • Miasto Ostrów Wlkp
  • Gmina Sieroszewice
  • Gmina i Miasto Odolanów
  • Gmina Przygodzice
  • Gmina Sośnie