Nieruchomość gruntowa rolna, niezabudowana o pow.1.6300ha

  • Nr sprawy: KM 2573/10
  • Cena wywoławcza: 18 750,00 zł
  • Wartość szacunkowa: 25 000,00 zł
  • Data: 31/01/2014, godz. 8:30
  • Rodzaj licytacji: I licytacja
  • Miejsce: Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim sala nr 27

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Łukasz Konrady ogłasza, że dnia 31 01 2014r. o godz. 8.30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim mającego siedzibę przy ul Sądowa 2 w sali nr 27 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do Mateusza Sobczak stanowiącej nieruchomość gruntową rolną, niezabudowaną, działka nr 3 położona w miejscowości Nadstawki i nr 663 położona w miejscowości Huta gm Odolanów, o łącznej powierzchni 1.6300ha

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania w gotówce lub na konto komornika.