Lokal mieszkalny

  • Nr sprawy: KM 2864/13
  • Cena wywoławcza: 63666,67 zł
  • Wartość szacunkowa: 95500,00 zł
  • Data: 04/12/2014, 09:30
  • Rodzaj licytacji: licytacja lokalu mieszkalnego
  • Miejsce: Nowe Skalmierzyce ul Kaliska 4a/20

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Łukasz Konrady ogłasza, że dnia 04 12 2014r. o godz. 9.30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim mającego siedzibę przy ul Sądowa 2 w sali nr 43 odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika Przemysława Olejniczak - lokal mieszkalny o powierzchni 32,6m2 położony na III piętrze budynku wielorodzinnego wraz z udziałem wynoszącym 208/10000 w częściach wspólnych budynku i we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości zapisanym w KZ1W/00063264/5. Lokal położony jest w Nowych Skalmierzycach ul. Kaliska 4a/20

Dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta KZ1W/00064115/3

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania w gotówce lub na konto komornika.